ARTIZANII INVIZIBILULUI

ESO

Cristiana ESO, « Artisans de l’Invisible – Artizanii Invizibilului »,
volum bilingv de poezie franceză-română. Iunie 2019.
Editura Marsa.

 

 

Motto: “Umbra prundăraşului zburând mângâie iarba culcată,
cum apa întunecoasă piaptănă şuviţe lungi, abisale.
O zi minunată ce-ar fi putut fi noapte albă ”. F.M.

 

                              Invocare

 

“În prezenţa sa învolburată devenisem copac foşnitor.”
“Citeşte-te şi învaţă-te pe de rost, apoi încondeiază-ţi lumina.
Aş vrea să te ascult,
Eu, cel care nu poate fi auzit.
Aş vrea să te ating, piatră vie,
Eu, cel care nu poate fi mângâiat.
Tu, Admirabil instantaneu îmbrăţişând mereu o iminentă clipă”.
“Topit dintr-o natură ideală, hrănită doar cu sine.
Maestru al sculpturii poemului, Tu recunoşti gestul semnului.”

 

***

Decembrie 2019, Limoges. Serata de cultură românească la Mediateca din Limoges,  eveniment ecou al sezonului cultural România-Franţa 2019.

Diaporama, rapid istoric al literaturii române de la origini până în prezent, poezie, proza, teatru.

Lecturi de poezie din volumele autorilor: Mihai Eminescu, Ana Blandiana,Tristan Tzara…

Prezentarea volumului « Artisans de l’Invisible – Artizanii Invizibilului ». Dialog cu auditorii.