Cartea Româneasca a celor 4 anotimpuri

Spectacol în patru tablouri creat la Limoges în 2011, la Conservatorul de Muzică, pentru diploma finală, având ca sursă de inspirație tradiţii populare ale culturii româneşti: muzică, literatură populară, dansuri și momente de teatru.
Au participat 5 profesori ai Conservatorului, 90 de studenți aparținând diferitelor departamente ale Conservatorului.

Cartea Românească a celor patru anotimpuri este o imersiune în labirintul unei ţări despre care publicul francez cunoaşte sau a reţinut puţine lucruri, în deosebi un regim totalitar având un deznodămând tragic şi echivoc, urmat de o revoluție mediatizată.
Această carte imaginară conţine numeroase comori: colinde de Crăciun interzise în timpul dictaturii comuniste, tradiţii ale satului, ritualuri creştine şi precreştine, cântece, credinţe şi superstiţii populare, evocarea de divinităţior păgâne și a sfinților creștini, povești pentru copii… Spectacolul şi-a propus să evoce succint calendarul rural și agricol, ritmurile vieții de la țară de odinioară, sugerând paralele ce se pot face cu tradiţiile populare franceze.

 Intriga:prologue-bouc-tzap-nick

Două personaje sunt în centrul capitolelor sale Maria și Nicolae, un om care ameţit de putere, fură cheia carţii satului său. Când lăcomia devine despotism, când omul încalcă legile și obiceiurile vechi, el devine un animal, nu hidos, doar demn de milă. Soţia sa, antinomica Maria, întruchipează femeia care exista în Europa de Est în secolul trecut: simplă, muncitoare, pioasă. Un blestem loveşte mincinosul și hoțul. Dar poate că devotamentul soției sale îl va salva și-l aduce înapoi la calea cea dreaptă.